Visie

Wat is het gedachtengoed van waaruit Nedanza werk verricht?

We kiezen voor de psychodynamische invalshoek. We hechten belang aan een non-protocollaire benadering. Er is o.a. bekendheid met C.G.T, schematherapie en lichaamsgerichte therapie en Opstellingen van Hellinger. Verschillende leden zijn opgeleid tot systeemtherapeut en in Rogeriaanse Counseling. Tevens zijn er teamleden vertrouwd met vragen rond zingeving en spiritualiteit.

Wij voelen ons thuis bij het gedachtengoed van o.a. de soefi geleerde en dichter Roemi, de filosofen Buber en Levinas. 

We zien dat respect, gelijkwaardigheid en aandacht, zowel ten aanzien van collegae als de gesprekspartners, essentieel is voor de weg tot troost en heling. We ervaren het als een liefdevol proces.