Visie

Wat is het gedachtengoed van waaruit Nedanza werk verricht?

Contact, Context en Compassie zijn kernbegrippen voor therapie. 

Vanuit respect, gelijkwaardigheid en aandacht trachten we Contact te maken en zodoende de weg te openen voor troost en heling.

De filosoof Martin Buber stelt: ‘Ik word mezelf door de ander.’ We zijn relationele wezens.

Ons vizier is mede gericht op de Context. Welke interacties zijn betekenisvol, bekrachtigend en ondersteunend? Welke relatie voelt als een warme jas en welke als een dwangbuis? 

We vinden, dat een ieder van ons de kracht om te groeien in zichzelf draagt. Compassie is een voorwaarde om die kracht in beweging te zetten. We willen niets ‘fixen’ bij de ander. We streven naar bevestiging en zelfacceptatie.

We voelen ons thuis bij het gedachtengoed van o.a. de soefi geleerde en dichter Roemi, de filosofen Buber en Levinas. Roemi benadrukt, dat er zonder liefde geen betekenis is. Buber heeft het over de worsteling van het leven, waarin Ich en Du elkaar ontmoeten. Levinas voelt de noodzaak om de ‘Ander’ te helpen, waarvoor hij zich verantwoordelijk acht.

We gaan integratief te werk, waarbij we ons richten op o.a. gedrags,- cognitieve, experiëntiële en systemische therapieën. Verschillende leden zijn opgeleid tot systeemtherapeut en in Rogeriaanse counseling. We hebben aandacht voor vragen rond zingeving en spiritualiteit.

We geven veel aandacht aan het innerlijk leven van onze teamleden. We bieden aan alle teamleden de interne opleiding ‘contactuele therapie’ aan, met als basis het boek ‘Waar was je al die tijd? Op weg naar helend contact.’ van Dhr. drs. P. Pijpers. Hiernaast zien we het volgen van supervisie als een voorwaarde voor onze teamleden om anderen nabij te kunnen zijn. Henri Nouwen (1997) stelt dat alleen diegene die de confrontatie met zichzelf aangaat en weet wie hij is, anderen al dan niet confronterend kan wijzen op zichzelf.