Visie

Wat is het gedachtengoed van waaruit Nedanza werk verricht?

Het verhaal van de gesprekspartner (cliënt) is ons gezamenlijke vertrekpunt. In overleg wordt bepaald wat werkt om het psychisch lijden te kunnen verzachten.

We gaan integratief te werk, waarbij we o.a. gedrags,- cognitieve, experiëntiële en systemische therapieën hanteren. Verschillende leden zijn opgeleid tot systeemtherapeut en in Rogeriaanse Counseling. Tevens zijn er teamleden vertrouwd met vragen rond zingeving en spiritualiteit. Hiernaast bieden we aan alle teamleden de interne opleiding ‘contactuele therapeut’ aan, met als basis het boek ‘Waar was je al die tijd? Op weg naar helend contact.’ van Dhr. P. Pijpers.

Wij voelen ons thuis bij het gedachtengoed van o.a. de soefi geleerde en dichter Roemi, de filosofen Buber en Levinas. Roemi benadrukt, dat er zonder liefde geen betekenis is. Buber heeft het over de worsteling van het leven, waarin Ich en Du elkaar ontmoeten. Levinas voelt de noodzaak om de ‘Ander’ te helpen, waarvoor hij zich verantwoordelijk acht.

We zien dat respect, gelijkwaardigheid en aandacht, zowel ten aanzien van collegae als de gesprekspartners, essentieel is voor de weg tot troost en heling. We ervaren het als een liefdevol proces.