Kernteam

Nedim Köse – Oprichter, psycholoog, systeemtherapeut en Tai Chi leraar

Geboren en getogen in Hellevoetsluis ben ik als kind van Turkse gastarbeiders opgegroeid tussen twee culturen in. De worsteling die hieruit voortkwam zorgde voor mijn interesse in de dynamiek van relaties. Van jongs af aan beoefen ik martiale kunsten, zoals karate, jiu-jitsu en tai chi, waarbij ik tussen 1989 en 2000 lid was van de Nationale selectie van Karate-do Bond Nederland. Hierna heb ik twee jaar als bondscoach leiding gegeven aan topsporters.

Als systeemtherapeut ben ik vooral geïnteresseerd in de systeemdynamiek waarbij het uitgangspunt is dat problemen niet op zichzelf staan omdat de sociale, relationele en culturele context een rol speelt. Die context wordt betrokken bij de hulpverlening.

Ethel Borges Dias – Regiebehandelaar, GZ-psycholoog en Klinisch psycholoog i.o.

Ethel is als regiebehandelaar betrokken bij Nedanza. Zij is van oorsprong een kinder- en jeugd psycholoog, afgestudeerd in onderwijs en ontwikkeling. Na de studie deed ze ervaring op in ontwikkelingswerk in een kindertehuis in Suriname, daarna in een eerstelijnspraktijk en vervolgens bij een onderzoeksbureau voor interculturele psychiatrie. De meeste ervaring deed zij op door jaren als gedragsdeskundige aan de slag te gaan in een justitiële jeugdinrichting.

Ruim 4 jaar geleden maakt zij uiteindelijk de overstap naar de GGZ jeugd en volwassenen. Zij begon bij een ambulante dagbehandeling voor jongeren en maakte na een jaar de overstap naar een instelling voor interculturele psychiatrie. Daar ging zij als GZ-psycholoog en later als manager Zorg aan de slag en zette samen met o.a. Nedim Kose een transitiepoli (overbrugging van zorg voor jeugd naar volwassenen) op. Hier groeide de interesse en ervaring in het behandelen van trauma en het lichaam, en de effectiviteit van sensomotorische therapie.

Samen met Nedim en het jonge team wordt er een start gemaakt in het onderzoeken van een nieuwe therapievorm/interventie gebaseerd op Tai Chi. Met behulp van de opleiding tot Klinisch Psycholoog, die Ethel op het moment volgt, zal zij de komende jaren in samenwerking met o.a. Nedim wetenschappelijk onderzoek doen naar de werking van deze therapievorm.

Peter Pijpers – Theoloog, pastoraal psycholoog, counselor en Tai Chi leraar

Regelmatig geeft Peter op HBO niveau college in agogische vakken en training in omgang met verwarde personen. Hij is met name geboeid door de relationele bewegingen tussen lichaam en ziel als geschakelde eenheid enerzijds en anderzijds in het proces dat zich afspeelt tussen de hulpverlener en zijn/haar gesprekspartner binnen een gelijkwaardige psychodynamische relatie.

Robin van Meer

Robin is de nieuwste aanwinst van het team van Nedanza. Hij heeft een master in Learning and development, en in de klinische psychologie. Na zijn studie heeft hij ervaring opgedaan bij een expertise-team psychose. Hij zette zijn carrière voort bij een multidisciplinair GGZ-team, gericht op ernstige psychiatrische aandoeningen.

Als cognitief gedragstherapeut in opleiding is hij van mening dat het bewust worden en het aanpassen van gedrag en gedachten, grote invloed kan hebben op je mentale gesteldheid. In het bijzonder vindt hij dat gedragsinterventies op motorisch vlak onvoldoende aandacht krijgen in de therapie. Daarom zal hij het onderzoek op gebied van Tai Chi van Ethel en Nedim op de voet volgen.