Kernteam

Nedim Köse – Oprichter, psycholoog, systeemtherapeut en Tai Chi leraar

Geboren en getogen in Hellevoetsluis ben ik als kind van Turkse gastarbeiders opgegroeid tussen twee culturen in. De worsteling die hieruit voortkwam zorgde voor mijn interesse in de dynamiek van relaties. Van jongs af aan beoefen ik martiale kunsten, zoals karate, jiu-jitsu en tai chi, waarbij ik tussen 1989 en 2000 lid was van de Nationale selectie van Karate-do Bond Nederland. Hierna heb ik twee jaar als bondscoach leiding gegeven aan topsporters.

Als systeemtherapeut ben ik vooral geïnteresseerd in de systeemdynamiek waarbij het uitgangspunt is dat problemen niet op zichzelf staan omdat de sociale, relationele en culturele context een rol speelt. Die context wordt betrokken bij de hulpverlening.

Peter Pijpers – Zorgmanager, theoloog, pastoraal psycholoog, counselor en Tai Chi leraar

Peter gaf regelmatig op HBO niveau college in agogische vakken en training in omgang met verwarde personen. Hij is met name geboeid door de relationele bewegingen tussen lichaam en ziel als geschakelde eenheid enerzijds en anderzijds in het proces dat zich afspeelt tussen de hulpverlener en zijn/haar gesprekspartner binnen een gelijkwaardige psychodynamische relatie.

Lot Wouda – Regiebehandelaar, GZ-psycholoog en systeemtherapeut

Mijn functie bij Nedanza is regiebehandelaar: ik geef gevraagd en ongevraagd adviezen voor de behandeling aan zowel behandelaar als cliënt indien dat nodig of gewenst is. Daarnaast geef ik les in systeemtherapie, een benadering die sterk oog heeft voor de context waarin klachten kunnen ontstaan en overwonnen kunnen worden. Ik geef ook supervisies op dat vlak. Ik doe dit alles met veel plezier: het overdragen van mijn jarenlange ervaring is leuk en dankbaar werk.

Pirkko Hezemans – GZ-psycholoog, regiebehandelaar

Pirkko is opgeleid tot GZ-psycholoog. Voor haar is het belangrijk om een goede werkrelatie met de cliënt te ontwikkelen en te behouden. Deze werkrelatie typeert zich door een juiste afstemming en gelijkwaardigheid. Voor Pirkko is het daarnaast van belang om een klacht of probleem te plaatsen in het licht van diens context. Zij kiest tijdens de gesprekken voor werkvormen vanuit verschillende invalshoeken en stromingen en stelt zich op als nieuwsgierige vragensteller. Dit alles met als doel om samen tot de juiste inzichten te komen. Vanuit de functie van regiebehandelaar denkt en kijkt zij ten slotte ook mee met collega’s en diens cliënten.

Robin van Meer – Psycholoog

Robin is de nieuwste aanwinst van het team van Nedanza. Hij heeft een master in Learning and development, en in de klinische psychologie. Na zijn studie heeft hij ervaring opgedaan bij een expertise-team psychose. Hij zette zijn carrière voort bij een multidisciplinair GGZ-team, gericht op ernstige psychiatrische aandoeningen.

Als cognitief gedragstherapeut in opleiding is hij van mening dat het bewust worden en het aanpassen van gedrag en gedachten, grote invloed kan hebben op je mentale gesteldheid. In het bijzonder vindt hij dat gedragsinterventies op motorisch vlak onvoldoende aandacht krijgen in de therapie. Daarom zal hij het onderzoek op gebied van Tai Chi van Ethel en Nedim op de voet volgen.

Myrthe Monfils – Psycholoog

Myrthe is opgeleid in gedragspsychologie en culturele antropologie. Zij hecht veel waarde aan de persoonlijke wensen en belangen van degene met wie zij spreekt. Want, geen mens is hetzelfde, dus waarom zouden wij therapie wel zo toepassen? Myrthe verdiept zich graag in verschillende vormen van therapie en het aannemen van meerdere perspectieven. Op deze manier zorgt zij voor een fijne en persoonlijke manier van contact met degene die tegenover haar zit. Voor haar staat een vraag centraal: wat heb jij nodig?

Feyza Gürler – Orthopedagoog

Feyza heeft een achtergrond in orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie, met kennis van cognitieve gedragstherapie, schematherapie en traumasensitief werken. Haar ervaring in de GGZ omvat het begeleiden van het therapeutische proces voor zowel jongeren als volwassenen, en strekt zich uit naar hun bredere sociale context en omgeving.

Feyza is toegewijd aan het begeleiden van individuen in hun zoektocht naar zelfacceptatie en welzijn. Haar benadering kenmerkt zich door persoonlijke betrokkenheid en openheid, waarbij ze elk individu welkom heet zonder oordeel. Haar doel is om mensen te helpen een dieper begrip van zichzelf te krijgen en te geloven in de innerlijke kracht van ieder individu, zelfs te midden van de soms uitdagende en pijnlijke realiteit van het leven, die ons allen verbindt.

Sofie Schütte – Psycholoog

Sofie heeft een brede interesse binnen het vakgebied van de Psychologie, maar de meeste fascinatie voor de verbinding tussen lichaam en geest. Vanuit die interesse heeft zij de master Medische Psychologie gevolgd en ervaring opgedaan in een ziekenhuis in Rotterdam. Nu werkt zij bij Nedanza, waar zij veel voldoening haalt uit het werken vanuit een persoonlijke benadering, waarbij er voldoende tijd en ruimte is om echt contact te maken met de ander.

Yaren Çalik – Psycholoog

Yaren heeft klinische psychologie gestudeerd aan de universiteit van Amsterdam. Haar bi-culturele achtergrond, sensitieve aard en eigen ervaringen in de stoel van de cliënt maken dat ze zich sterk inzet om mensen te leren begrijpen en begrepen te laten voelen. Voor haar is het niet moeilijk om potentie te zien in iemand. Dit maakt dat ze de nadruk legt op de veerkracht van de ander en samen wilt denken in mogelijkheden.

Mariska van der Vliet – Financial controller

.