Vergoeding

Hieronder vindt u een overzicht van zorgverzekeraars waar Nedanza een contract mee heeft.

Mededeling verzekerden CZ:

Helaas hebben wij ons cliëntenplafond van CZ bereikt. Dit houdt in dat wij geen nieuwe CZ verzekerde cliënten mogen aannemen, tenzij u hiervoor een schriftelijke toestemming hebt gekregen van het zorgteam. Hier kunt u het CZ zorgteam voor benaderen en vragen of u bij Nedanza in behandeling mag. U kunt het onderstaande nummer bellen:

CZ zorgteam: 013-5949110

Overige informatie vergoeding:

Individuele therapie wordt vergoed door de verzekering. Het eigen risico is altijd van toepassing, mits dit binnen het kalenderjaar nog niet is verbruikt. De verzekeraar zal de kosten van het eigen risico eerst in rekening brengen, voor de kosten van het traject gedekt worden. Dit bedrag is afhankelijk van het door u ingestelde limiet van het eigen risico. Wij raden u wel aan om uw polisvoorwaarden door te nemen.
Op het moment dat u een geldige verwijsbrief heeft gekregen van de huisarts, hoeft u niets meer te regelen met de zorgverzekeraar. Nedanza brengt de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Verwijzingen kunnen gedaan worden via Zorgdomein of op papier.

Indien de behandeling zelf bekostigd wordt, is een verwijzing niet nodig.
Naast het eigen risico, is er geen sprake van bijkomende kosten.

Hierop zijn twee uitzonderingen:
– Bij het niet (tijdig) annuleren van een afspraak
– Relatietherapie
Meer informatie over beide vindt u onderstaand.

Relatietherapie: Dit wordt niet vergoed door de verzekeraar. Voor relatietherapie hanteren wij een tarief van €185 per uur.

Let op: onze no-show regeling is gewijzigd:

Bent u onverwacht verhinderd, dan gelieve dit 48 uur van tevoren kenbaar maken. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer u de afspraak niet (tijdig) annuleert wordt  €80,- in rekening gebracht. Dit wordt niet door uw zorgverzekeraar gedekt.

Indien Nedanza geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, zal de factuur naar het door u opgegeven adres worden gestuurd. Deze kan eigenhandig (deels) worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Uitgezonderd hierin zijn facturen gericht aan VGZ, welk direct door ons naar VGZ worden verzonden.

Bent u niet verzekerd of heeft u een buitenlandse verzekering?

Bij Nedanza bieden wij ook hulp aan cliënten die niet verzekerd zijn en/of een buitenlandse verzekering hebben. In dit geval wordt dit niet vergoed door de verzekering. Hierbij hanteren wij het NZA tarief en zal de cliënt dit zelf moeten betalen. Wij versturen een factuur die u binnen 14 dagen aan ons dient over te maken. In het geval van een buitenlandse verzekering kunt u dit bedrag zelf declareren bij uw verzekeraar.

Voor actuele NZA-tarieven: Tarievenzoeker (nza.nl)