Kosten

Indien u een geldige verwijzing in uw bezit heeft, vergoedt uw zorgverzekeraar de behandelkosten. 

In onze praktijk hebben we besloten om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Wij kunnen hierdoor al onze aandacht richten op onze missie en datgene waar we voor zijn opgeleid, namelijk op psychologische hulpverlening! Wij raden u aan uw polisvoorwaarden door te nemen of uw zorgverzekeraar te bellen. Afhankelijk van de diagnose kan de huisarts u doorverwijzen naar de Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ  (voor meer informatie zie: www.lvvp.info).

BasisGGZ is de zorg die Nedanza levert!

Op basis van het intakegesprek en de diagnose wordt gekozen uit drie verschillende trajecten: korte, middellange of intensieve behandeling. Dit is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht. Een nota wordt u pas toegestuurd nadat uw traject is afgerond. 

NZa-tarievenlijst BasisGGZ

Als prijslijst hanteren wij de tarieflijsten van de (NZa) aangehouden. Voor de Tariefbeschikking 2020 van de NZa voor de generalistische basiszorg (GBGGZ) klikt u hier.

Afmelden

Bent u onverwacht verhinderd, dan gelieve dit 24 uur van te voren kenbaar maken. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer u de afspraak niet (tijdig) annuleert wordt  €60,- in rekening gebracht.