Vergoeding

Als erkende Generalistische GGZ instelling heeft Nedanza contracten met alle zorgverzekeraars. Individuele therapie wordt vergoed door de verzekering, echter wordt relatietherapie dat niet. Voor relatietherapie rekenen wij €185 per uur. Op het moment dat u een verwijsbrief heeft gekregen van de huisarts, hoeft u niets meer te regelen met de zorgverzekeraar. Verwijzingen kunnen gedaan worden via Zorgdomein of op papier. Indien de behandeling zelf bekostigd wordt, is een verwijzing niet nodig. 

In de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:

  • Vermoeden van DSM-5 stoornis (bijvoorbeeld: stemmingstoornis, angststoornis)
  • Verwijzing GBGGZ/Basis GGZ
  • Gegevens verwijzer (incl AGB code)
  • Patiëntgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, BSN-nummer, zorgverzekering, polisnummer)
  • Plaats en datum verwijzing
  • Handtekening verwijzer

Wij raden u wel aan om uw polisvoorwaarden door te nemen. Het eigen risico is meestal van toepassing.

Afhankelijk van de diagnose kan de huisarts u doorverwijzen naar de Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ  (voor meer
informatie zie: www.lvvp.info).

Op basis van het intakegesprek en de diagnose wordt gekozen
uit drie verschillende trajecten: korte, middellange of intensieve behandeling. Dit is conform de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Afmelden

Bent u onverwacht verhinderd, dan gelieve dit 24 uur van tevoren kenbaar maken. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer u de afspraak niet (tijdig) annuleert wordt  €60,- in rekening gebracht.

Trainingen

Voor meer informatie over de kosten van de verschillende trainingen die wij aanbieden, kunt u contact opnemen via e-mail of telefoon.