Groepstherapie

Groepstherapie; Bewegen met betekenis.

Wij bieden zowel kortdurende als langdurende groepstherapie aan, in de vorm van Affectfobie Therapie (AFT). Bij beide groepen wordt gewerkt met de activerende kracht en de non-verbale ingang van mindfulness en tai chi.

Doelgroep: 

Het is bestemd voor cliënten die geremd zijn in de beleving van het volledige spectrum aan gevoelens. De cliënten dienen open te staan voor het doen van zachte lichamelijke oefeningen. Een mogelijke hulpvraag is: Ik wil leren mijn emoties toe te kunnen laten en te hanteren.

DSM-diagnose kortdurende groep:

Cliënten met een lichte of milde depressieve stemmingsstoornis of angststoornis en cliënten met een vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsproblematiek. 

DSM-diagnose langdurende groep:

Cliënten met een zware depressieve stemmingsstoornis of angststoornis en cliënten met een vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis.

Doelgroep exclusiecriteria: 

 • Middelengebruik of verslaving. 
 • Ernstige lichamelijke ziekten.
 • Ernstige stressfactoren, matige impulscontrole en een fragiel zelfgevoel. 

Visie op de doelgroep:

AFT is een passende behandeling voor cliënten die in staat zijn tot zelfreflectie. De cliënten willen hun patronen onderzoeken en daarmee aan de slag gaan, waarbij ze bereidt zijn om hun pijn te doorvoelen en niet te vermijden. De cliënten hebben dagelijkse bezigheden en onderhouden contact met een of meer vertrouwde personen.

Groepsdoelen: 

Het doel is om psychische gezondheid te vergroten door het vrij te kunnen beleven van de activerende gevoelens, waardoor zowel de autonomie ontwikkelt kan worden als het vermogen tot verbondenheid.

Werkwijze:

Het is een groepsgerichte psychodynamische therapie die gerelateerd is aan enerzijds mindfulness, zen en Tai Chi. Anderzijds is het gerelateerd aan psychodynamische therapie, ofwel interventies gericht op het onbewuste, waarbij intrapsychische conflicten opgespoord en bewerkt worden.

De zachte metaforische bewegingen zijn ontleend aan Tai Chi en Chi Kung uit de eeuwenoude Chinese traditie. De deelnemers worden nadrukkelijk uitgenodigd en gestimuleerd om de oefeningen uit te voeren, te doorvoelen en met elkaar te oefenen.

Vormgeving kortdurende groep: 

Deze bestaat uit een wekelijkse groepssessie van 1 uur en 45 minuten per keer. De therapie wordt ingedeeld in drie fasen, van elk 6 sessies. 

Fase 1: 

Herkennen van de afweer en vervolgens weglaten van de afweer. In deze fase wordt het kernprobleem vastgesteld met het lichaam als wegwijzer naar de geest. 

 • Achterhalen HOE wordt afgeweerd via het lichaam.
 • Welke spiergroepen zijn gespannen? Om vervolgens die spanning te leren om te buigen naar ontspanning.

Fase 2: 

Toelaten van de activerende gevoelens. 

 • WAT werd afgeweerd?
 • Nu er meer ontspanning is; hoe voelt dat? 
 • Welke emoties komen op? 
 • Opstellen van een MOTTO, wat ook in expressie komt in een specifieke lichamelijk houding.

Fase 3:

Nu de emoties meer worden toegelaten: Hoe vertaalt dat zich in communicatie met anderen?

 • WAAROM werd er afgeweerd?
 • Focus op push-hands oefeningen (oefeningen met tweetallen). 

De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 leden. 

De eerste 45 minuten worden er oefeningen gedaan vanuit mindfulness en tai chi. 

Daarna volgt er 15 minuten pauze met jasmijn thee / koffie.

Vervolgens is er 60 minuten groepstherapie waar gezamenlijk betekenis wordt gegeven aan de ervaringen.  

Vormgeving langdurende groep:

Deze bestaat uit een wekelijkse groepssessie van anderhalf uur per keer. De behandeling duurt twee jaar met de optie tot verlenging tot drie jaar.

De groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 12 leden. 

De eerste 60 minuten worden er oefeningen gedaan vanuit mindfulness en tai chi. 

Daarna volgt er 30 minuten gezamenlijk betekenisgeving aan de ervaringen.