Individuele therapie

Soms is het is fijn om te praten tegen iemand. Maar praten met iemand werkt beter. Je verhaal vertellen en daar de ruimte voor krijgen is genezend. Indien je gedeelde verhaal, je gedeelde pijn ontvangen kan worden en geaccepteerd kan er heling ontstaan. Het accepteren van ervaringen en bepaalde situaties is soms lastig. Een goed gesprek over zaken die ons bezig houden, kan van groot belang zijn. Het leren loslaten zorgt dat we vooruit komen.

Je kunt een afspraak maken om je verhaal te vertellen.

individuele therapie

We geven begeleiding bij de volgende thema’s:

  • Angst en onzekerheid
  • Stress en burn-out
  • Rouw en verlies
  • Somberheid en depressie
  • Trauma
  • Lichamelijke klachten met een psychische component
  • Levens- en zingevingsvragen