Behandelaanbod

Ons behandelaanbod richt zich op mensen met (ernstige) psychische klachten.

Voor verzekerde zorg kunt u zich aanmelden met de volgende klachten: 

 • Emotionele instabiliteit / emotieregulatie klachten
 • Angstklachten
 • Traumaklachten /PTSS
 • ADHD
 • Overmatige controle en dwangklachten
 • Depressieve klachten
 • Lichamelijke klachten met een psychisch component / somatische symptoomstoornis
 • Psychotische klachten

Hiernaast bieden we ook niet-verzekerde zorg aan. Hieronder vallen de volgende klachten en behandelingen:

 • Relatieproblemen
 • Stress en burn-outklachten
 • Gezinstherapie
 • Rouw en verliesklachten

Exclusiecriteria

Wij kunnen geen hulp bieden, indien u voldoet aan één of meer van de onderstaande kenmerken:

 • Een verstandelijke beperking (dit wordt op cliëntniveau beoordeeld)
 • Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn
 • Middelenafhankelijkheid die op de voorgrond staat
 • Ernstige geweldsdreiging
 • (Vermoeden van) Dementie
 • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse, Engelse of Turkse taal 
 • Het ontbreken van een geldige ziektekostenverzekering 
 • Het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats 
 • Een ernstig verstoorde realiteitstoetsing, door bijvoorbeeld schizofrenie of andere psychotische stoornissen waarvoor intensievere zorg én zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn
 • Ernstige automutilatie met hoog risico op suïcide
 • Eetstoornis (met uitzondering van een lichte vorm)
 • ASS: waarbij er meer vraag is naar begeleiding dan behandeling, als er sprake is van beperkt inzicht voor psychodynamische behandeling en/of als er sprake is van ernstige comorbiditeit
 • Als er outreachende zorg nodig is 
 • Het vermijden van zorg bij zorgwekkende situaties 
 • Als er sprake is van bemoeizorg