Behandelaanbod

Ons behandelaanbod richt zich op mensen met (ernstige) psychische klachten.

Voor verzekerde zorg kunt u zich aanmelden met de volgende klachten: 

 • Emotionele instabiliteit / emotieregulatie klachten
 • Angstklachten
 • Traumaklachten /PTSS
 • ADHD
 • Overmatige controle en dwangklachten
 • Depressieve klachten
 • Lichamelijke klachten met een psychisch component / somatische symptoomstoornis
 • Psychotische klachten

Hiernaast bieden we ook niet-verzekerde zorg aan. Hieronder vallen de volgende klachten en behandelingen:

 • Relatieproblemen
 • Stress en burn-outklachten
 • Gezinstherapie
 • Rouw en verliesklachten

Exclusiecriteria

Wij kunnen geen hulp bieden, indien u voldoet aan één of meer van de onderstaande kenmerken:

 • Crisisgevoeligheid of ernstige suïcidaliteit waarvoor zorg buiten kantoortijden nodig is of zou kunnen zijn
 • Met een hoge mate van verslavingsproblematiek en/of middelenmisbruik
 • Zware problematiek als suïcidaal gedrag, borderline, persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen of schizofrenie
 • Ernstige geweldsdreiging
 • (Vermoeden van) Dementie of andere cognitieve achteruitgang
 • Wanneer er medicatie bij de begeleiding nodig is
 • Indien er sprake is van de noodzaak tot vrijheidsbeperking of het nemen van vrijheid beperkende maatregelen
 • Wanneer er sprake is geweest van een opname of een opname nodig is
 • Wanneer er sprake is van seksueel ongewenst gedrag
 • Bij een gedwongen behandeling
 • Kinderen en jongeren tot 18 jaar
 • Geen vaste woon- of verblijfplaats