Relatietherapie

Soms kan het zijn dat beide partners het gevoel hebben samen niet meer verder te kunnen. Beide partners hebben al van alles geprobeerd: lange gesprekken, vakanties, dagjes uit, winkelen, ruzies, boos worden en soms komt er zelfs agressie bij kijken. Naast schreeuwende ruzies kunnen er ook ijzige stiltes zijn.

Het kan ook wel eens zijn dat een van de partners zich zorgen maakt over de relatie en vindt dat de ander moet veranderen, omdat anders de relatie niet voort kan duren.

In de spreekkamer zullen we samen een veilige ruimte creëren om ‘naast en onder’ de heftige emoties, te onderzoeken hoe de dynamieken zijn gegroeid en in stand worden gehouden. Er wordt gezocht naar andere kijkwijzen en andere handelingsmogelijkheden om de relatie vorm te geven. Men kan ook tot de ontdekking komen dat men niet meer verder wil of kan gaan.

De narratieve relatietherapie en de emotionally focused therapy dienen als onderliggende therapeutische kaders van waaruit gewerkt wordt.

Het narratieve kader biedt aandacht voor de invloed van de gebeurtenissen op de relatie en hoe men hierin positie mag en kan innemen.

De emotionally focused therapy is gebaseerd op de hechtingstheorie. Volgens deze theorie heeft eenieder de primaire behoefte zich te hechten aan een ander. In die behoefte kunnen kwetsuren ontstaan. Tijdens de therapie leert men kwetsbare gevoelens en verlangens te uiten, om daarmee de gevoeligheid tegenover elkaar te vergroten en de wederzijdse hechting te verstevigen.