Rots & water

Het Rots & Waterprogramma kan beschouwd worden als een weerbaarheidsprogramma, maar dan een dat zich onderscheidt van andere programma’s door zijn meervoudige doelstelling en het brede pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid een wezenlijke, natuurlijke functie vervult. De ontwikkeling van de fysieke weerbaarheid is niet alleen doel op zich maar is vooral ook middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen

Het programma bedient zich van een psycho-fysieke didactiek wat wil zeggen dat, startend vanuit een fysieke invalshoek, mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Het programma is daarom zeer fysiek en wordt ondersteund d.m.v. korte groepsgesprekken waarin ruimte is voor zelfreflectie en het maken van korte opdrachten.

Het R&W programma wordt standaard gebruikt als Sociale Vaardigheidstraining voor bovenbouwgroepen van het primair onderwijs, waarbij de groep uit maximaal 8 leerlingen bestaat. Een training op maat (ook voor volwassenen) is altijd mogelijk.

Doelstelling

  • Fysiek (en dus mentaal) sterker worden
  • Zelfbeheersing behouden
  • Grenzen stellen en nee zeggen (voor jezelf op leren komen)
  • Zelfvertrouwen vergroten
  • Contact maken met anderen (communiceren)
  • Zelfreflectie ontwikkelen en bewustwording van eigen handelen
  • Met agressie en geweld leren omgaan