Onze aanpak

Co-actief coachen

Co-actief coachen gaat uit van de kracht van de coachingsrelatie – niet zozeer van de kracht van de coach. De term ‘co-actief’ verwijst naar een coachingsrelatie waarin coach en cliënt beiden actieve deelnemers zijn. Hun relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en richt zich op de behoeften en wensen van de cliënt. Vaardigheden als luisteren en intuïtie zijn daarbij essentieel. Om zich volledig te kunnen inleven in de situatie en problemen van de cliënt, moet de coach zichzelf op de achtergrond kunnen plaatsen en zijn eigen (voor)oordelen tijdelijk uitschakelen.

Het commitment van cliënten aan persoonlijke doelen is heel sterk doordat ze zelf hun waarden en doelen formuleren en zelf het antwoord vinden op hun vraag. Daarmee vergroten ze hun kansen op succes. 

Co-actief coachen is gebaseerd op vier basisprincipes:

  • De cliënt is van nature creatief en vindingrijk
  • Co-actief coachen richt zich op het hele leven van de cliënt
  • De cliënt stelt de agenda op
  • De relatie tussen coach en cliënt staat centraal.

Hoe gaat een dergelijk traject in zijn werk?

U ontvangt een vragenlijst via e-mail voorafgaand aan het kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek van 2 uur wordt de basis gelegd voor de coachinggesprekken. Het belangrijkste doel hiervan is het creëren van een basis van vertrouwen en het vinden van een ‘klik’. De volgende zaken komen hierbij aan bod:

  • Waar staat u nu?
  • Waar wilt u naar toe?
  • Wat verwacht u van uw coach?
  • Wat kunt u tijdens een coachinggesprek verwachten?
  • Afsprakenplanning + termijn

Als er na het kennismakingsgesprek geen basis blijkt te zijn voor een succesvol coachingtraject, dan wordt dit gesprek niet in rekening gebracht. Als dat wel het geval is, dan wordt dit gesprek als eerste van het aantal af te spreken gesprekken beschouwd.