Coaching

Als we kiezen voor verandering, dan is een personal coach misschien wel een van de beste investeringen voor de toekomst. 

Coaching zien wij als een manier van communicatie waarin de coach aansluit bij het perspectief van de cliënt met het doel dit perspectief te verbreden, teneinde diens keuzemogelijkheden te vergroten. 

Het uiteindelijke doel van de coachingsgesprekken is dat de cliënt op een manier gaat handelen die hem of haar meer voldoening biedt, die effectiever gericht is op het bereiken van de organisatiedoelstellingen en die door diens omgeving als plezieriger wordt ervaren.