Gezin en trauma

De training Gezin en Trauma is een training voor professionals in de Jeugdzorg (16 punten SKJ geaccrediteerd).

Voor de data kunt u kiezen tussen de volgende 2 opties:

  • 2 woensdagen van 09:00 – 17:30 op 11 en 18 mei
  • 2 zaterdagen van 09:00 – 17:30 op 4 en 11 juni

U kunt uw deelname doorgeven via WhatsApp (06 51358559) of e-mail (info@nedanza.nl)

Tijdens de training wordt inzicht vergaard in de invloed van traumatische gebeurtenissen op het individu en het gezin. Zowel enkelvoudige als complexe vroegkinderlijke trauma’s worden behandeld en de gevolgen hiervan op het gezinsleven. Het eigen handelen van de deelnemers en de invloed hiervan op de gezinssystemen komt ook aan bod, alsook het verleden van de hulpverlener dat kan weerklinken in het heden. Daarnaast wordt ingegaan op het effectief inzetten van de hulpverlenersrelatie;  hoe deze in stand kan worden gehouden en tegelijkertijd de eigen, organisatie- en cliëntgrenzen worden (h)erkend en  gerespecteerd. Tot slot  behandelen we de effecten van trauma’s op de hulpverlener zelf. De ontwrichtende kracht van een trauma wordt besproken als intra- en interpsychisch fenomeen. Hiermee wordt dus ook het team- en organisatieniveau in ogenschouw genomen.

Werkwijze
Verschillende werkvormen; plenaire interactie en onderwijs-leergesprekken, simulaties, casuïstiekbespreking en werken in groepjes etc.

Algemene leerdoelen

  • Deelnemers kunnen (een) trauma (‘s) signaleren.
  • Deelnemers kunnen een onderscheid maken in een enkelvoudig en een complex trauma en de gevolgen hiervan op individueel en gezinsniveau.
  • Deelnemers (her)kennen de mogelijke effecten van vroegkinderlijke trauma’s op de ontwikkeling van het kind.
  • Deelnemers kunnen een passende bejegening en begeleiding hanteren met cliënten met een hoog stressniveau en een lage tolerantiezone.
  • Deelnemers hebben meer inzicht in hun eigen copingstrategieën en kunnen de cliënten begeleiden naar effectieve copingstrategieën.
  • Deelnemers weten wat de effecten van exposure aan getraumatiseerde gezinnen kunnen zijn en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

Programma

2 daagse training van 8 uur per dag: 09.00 – 17.30 uur

Dag 1
– Kennismaking, intro trainer en programma
– Trauma; enkelvoudig en complex
– Visies op trauma, begeleiding en behandeling
– De cliënt begrijpen: effecten van trauma op het individu
– Het gezinsproces begrijpen: effecten van trauma op het gezin

Dag 2, inclusief trainingsacteur
– Crisis als kans
– Automutilatie en suïcide
– Communicatie: inhoud en betrekking
– Emotionele driehoeken
– Hulp aan de hulpverlener

Investering: €425 per deelnemer